MUNBG

 Модел Обединени нации (МООН)  е широко разпространена симулационна игра в целия свят. Тя се провежда на регионално, национално и международно равнище. Дружеството за Обединените нации в България организира ученически и  студентски регионални и национални Модели ООН с предварително подготвени материали по актуални теми.

 В МООН участниците са в ролята на “дипломати” на държави-членки на ООН. Обсъждат се актуални световни проблеми по комитети, симулиращи органите на ООН. Задачата е да се натрупа опит във вземането на решения, критично и рационално мислене, да се задълбочат познанията на участниците по определен международен проблем. При подготовката участниците добиват представа за международната и националната политика, икономиката, културата и историята на страните.

Това е изключителна възможност за всеки млад човек с интереси в областта на международните отношения и  разрешаването на конфликти да се потопи в атмосферата на ООН и да натрупа знания и практически опит във  вземането на решения, касаещи международния мир и стабилност.

Играта е близка до реалността, затова е и важно изработването на резолюция да се случи демократично и следвайки основите на дипломацията.  В самата симулация е важно да се създаде мотив за научаване, разбиране на проблемите на другите, развитие на умение за  сътрудничество  и  постигане  на компромиси в сложни ситуации. Свободното общуване, добрата комуникация и развитието на речеви умения са сред най-важните задачи на симулационната игра “Модел ООН”.